Coordinator TWN

Summering av ett arbetsliv!

Summering av ett arbetsliv!

Så var jag då här, det som för 40 år sedan verkade så avlägset och som nu ligger runt hörnet. Jag skall pensionera mig! Innebär inte att jag slutar leva, utan nya projekt är på gång i min egen takt.

Jag har förmånen av att kunna se tillbaka på ett gott arbetsliv, där jag haft kul, genomfört spännande projekt, haft fantastiska kollegor och arbetskamrater samt fått möjligheten att resa till spännande platser, både privat och i arbetet. Mina företag har gått bra och under tiden har jag fått lära mig massor, oftast den hårda vägen. 

Större delen av tiden har mitt arbetet kretsat runt projektledning, affärer och problemlösning. Min plattform har varit som småföretagare. Ett aktivt och medvetet val, som jag aldrig ångrat och visar nedan på några av dessa steg i mitt yrkesliv, om nu någon skulle vara intresserad.

MässCoordinator AB startades 1985 tillsammans med några kollegor, för att bli det självklara valet bland svenska företag inom området expomarketing. Inriktningen låg på projektledning, inköp och design. Ett av mina större uppdrag var, att som coordinator för svensk flyg och försvarsindustri, med drygt 30 företag, under 12 år driva 52 mäss/nationsdeltaganden utomlands.

Bolaget hade 10 - 12 professionella medarbetare, som genom engagemang och professionalism berikades med nöjda kunder.

ProjectCoordinator AB startades 1989, för att arbeta med en liknande affärsmodell som MäccCoordinator, men inom området fastighets, kontors och butiksinredningar.

Coordinator TWN AB startades 1995 då behovet fanns av samordning mellan verksamheterna. Det innebar att MC samt PC några år senare, blev helägda dotterbolag.

År 2000 blev jag allvarligt sjuk, och innebar att projektverksamheten drogs ner på sparlåga. Då mitt tillfrisknandet tog lång tid, samlades verksamheterna fr o m årsskiftet 03/04 i Coordinator TWN AB.

TransportCoordinator TWN startades 2007, för att verka inom området specialtransporter. Målet var att utnyttja mina gamla kunskaper från tidigare projektledning i en nya bransch, med fokusering på kundnyttan.

Gårdskarlen Transport & Handel övertog sedan verksamheten inom specialtransporter 2007, då det visade sig att TransportCoordinator som företagsnamn blev missvisande, för den verksamhet som i praktiken bedrevs.

Halsduksbutiken startades upp 2010, som ett ideellt utbildningsprojekt i Kambodja. Det kändes som att det blivit hög tid för att "betala tillbaka".

Startade med en semesterresa till Kambodja, som slutade med att jag åkte tillbaka några månader senare för att stödja en kambodjansk familj på landsbygden utanför Phnom Penh. Stödet gavs genom att "vår" familjen under regnperioden (5 - 6 månader), när andra inkomster saknades, vävde bomulls och silkeshalsdukar åt oss. Halsdukarna var ett fantastiskt hantverk som vi sedan sålde i Sverige till självkostnadspris. Processen upprepades sedan ett ¨år i taget, tills projektet avslutades.

Motprestationen för vårt stöd, var att den extra inkomst som våra beställningar gav, skulle användas till att bekosta skolgång/universitetsstudier för familjens fyra barnen. Vi fick även möjlighet att ge medicinskt stöd till familjen, som fick möjlighet att göra sina första läkarundersökningar någonsin.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade syftet uppnåtts och projektet avslutades. Vi har idag fortfarande kontakt med familjen, och hoppas ha det så långe än.

Övrigt - Har i perioder även arbetat med att informera och utbilda människor och arbetsgrupper inom områdena stress och utbrändhet, agerat mentor för småföretag samt arbetat med processerna Arbetsgruppsverkstaden, Tidsverkstaden samt Självhjälpsgrupper. De senare är riktigt bra verktyg och processer, som ger mer av "mycket verktyg, lite snack" och med påtagliga konktreta resultat.

Jag vill också nämna i det här sammanhanget, att den utmattning jag drabbades av och som jag idag fortfarande bär med mig, blev en mycket nyttig läxa. Skadan har tvingat mig till att leva sundare, där jag idag också tar bättre beslut. En av anledningarna till att jag nu aktivt valt att avveckla mig.