Coordinator TWN

Placeholder Picture

Gårdskarlen Transport

Gårdskarlen Transport har avvecklat sin verksamhet, då jag hösten 2019 valde att gå i pension.

Gårdskarlen Transport var ett litet professionellt transportföretag som sedan 2007, arbetat med kurir, bud och express transporter utöver det vanliga. 

Styrkan var min småskalighet, där jag som liten och professionell aktör med personligt ansvar, tog mina kunders dokument, paket och gods till dess slutstation, på tid och i oskadat skick. Det låter som en självklart inom transportbranschen, men verkligheten visar att så inte är fallet på långt när.

Gårdskarlen Transport utgick under drygt 10 år från Ulricehamn, för att från hösten 2018 utgå från Helsingborg / Ängelholm, med närhet till Malmö, Köpenhamn, Göteborg, för transporter inom Norden eller ut i Väst Europa, med lätta fordon.


Express transporter - Hög tillgänglighet - Ömtåligt  - Värdefullt  - Personligt ansvar