Coordinator TWN

Placeholder Picture

Projektledning - MässCoordinator & ProjectCoordinator

Jag och några kollegor började 1985, att i egen regi arbeta med projektledning, inköp och design under namnet MässCoordinator AB och senare även ProjectCoordinator AB. Vi verkade inom utställningar / expomarketing och som till stor del genomfördes utomlands. I ett senare skede inkluderade vi även kontors och butiksinredningar, butiksetablering samt fastighetsrenoveringar.

För egen del genomförde jag under de här åren över 1500 projekt, både stora och små. Ett av de större var att under 12 år som coordinator för svensk flyg och försvarsindustri, genomföra över 50 nationsdeltaganden i ett flertal världsdelar.

Vi hade "vårt" sätt att projektleda och driva våra projekt, som bl a innebar att vi stöttade och avlastade våra kunder, som om vi varit deras interna resurs. Vi såg till att själva inte sitta på egna produktionsresurser, vilket då var det normala i branschen. Vi valde istället att med professionalism och integritet hitta individuella lösningar för vår kunder utifrån deras behov, oavsett storlek och ekonomi på projekten.

Från år 2000 tenderade projekten till att bli mer "mjuka", i samband med att jag blev sjuk. Det blev då mer av mentorskap för små och nystartade företag, föredrag, utbildningar, utveckling av personalgrupper samt som bollplank åt personer utifrån min egen erfarenhet.

Sommaren 2007 startade så TransportCoordinator TWN upp en ny verksamhet som fick namnet Gårdskarlen Transport & Handel, under devisen "transporter utöver det vanliga". Ambitionen var att använda kunskaper och erfarenheten från tidigare verksamhet, inom området specialtransporter med lätta fordon. Med ansvar och personligt engagemang skulle uppdragen genomföras, när det var brådskande, avlägset, värdefullt, ömtåligt eller kanske samma förare från dörr till dörr för ett personligt ansvar. Styrkan är/var att även åta sig det som måste göras före, under och efter transport som att instruera, installera, övervaka, eskortera eller representera.

I verksamheten har p g a eget intresse, även under några år ingått produktion av diverse "web-projekt", så som företagssidor, webbbutiker, (produktion inkl bl a foto, design, text, projektledning, löpande uppdateringar samt sökmotoroptimering), egna hemsidor samt egna projekt såsom Halsduksbutiken, som var ett ideellt projekt i Kambodja under 5 år.

Genomgående har projektledning varit en röd tråd i alla projekt, där professionalism, struktur, funktionalitet och enkelhet i kombination med realistisk budget samt personligt utformning och genomförande, fortsatt gett mig nöjda kunder genom åren. Idag sker projektledningen genom Gårdskarlen Projekt & Handel och är ett komplement till Gårdskarlen Transport & Handel.