Coordinator TWN

Självhjälpsgrupper

I samband med att jag blev allvarligt sjuk i början av 2000-talet, började jag arbeta med självhjälpsgrupper. Ett forum där människor möts runt gemensamma erfarenheter och funderingar, för att prata och
lyssna utan att ge råd eller få någon typ av behandling.
Grundsyn bygger på frivillighet, öppenhet, ansvar,
ömsesidighet och likvärdighet samt en
övertygelsen om människans egna
krafter och resurser. Religiöst
och politiskt obundet.


Då jag idag inte längre har tid att själv jobba med självhjälpsgrupper, hänvisar jag till Solkatten i Göteborg, Fenix i Stockholm och ditt lokala Studieförbund Vuxenskolan. Då informationen nedan fortfarande besöks av många människor, som finner både stöd och svar på sina frågor, låter jag sidan ligga uppe tillsvidare.

Vad är en självhjälpsgrupp?

I en självhjälpsgrupp möts människor runt gemensamma erfarenheter, problem och funderingar, för att prata och lyssna utan att ge råd eller få någon typ av behandling, och man kan vara anonym.

Grupperna består av 6 - 8 deltagare och är deltagarstyrda. Där finns varken någon expert, rådgivare, ledare eller terapeut med i gruppen, förutom igångsättaren. Igångsättarens roll är att hjälpa gruppen att komma igång och finnas med de första fyra gångerna, för att sedan dra sig ur.

Gruppen kan i princip handla om i stort sett vad som helst typ föräldrarollen, förlusten av en närstående, olika slags relationsproblem, arbetslivsrelaterad problematik till exempel utbrändhet eller mobbing etc.

Vad gäller självhjälpsgrupper kan nämnas att dessa är vanligt förekommande i Danmark och Norge där det finns ett antal självhjälpscenter, liksom i England, USA, Tyskland, Frankrike m fl. I Sverige är nu självhjälpsgruppen som eget verktyg, på stark frammarsch.

Upp

Vad är en igångsättare?

En igångsättare är en person som startar upp självhjälpsgrupper, genom att finnas med de första gångerna och hjälpa gruppen att komma igång.

Igångsättaren berättar om vilka regler man bör hålla sig till i gruppen (till exempel tystnadslöftet), hur man gör om man får förhinder någon gång och inte kan komma och andra praktiska detaljer.
Igångsättaren berättar också om olika metoder som man kan använda sig av i gruppen för att alla skall kunna lyssna och tala på ett bekvämt sätt och material som man kan använda sig av (t ex böcker och videofilmer).

Igångsättaren ger inga råd och fungerar heller inte som någon terapeut eller ledare för gruppen. Han eller hon ska istället förmedla trygghet i gruppen och tillsammans med gruppdeltagarna skapa en förtroendeingivande och varm miljö.

Det är viktigt att igångsättaren inte blir en gruppledare eller fungerar som en motor i gruppen, eftersom igångsättaren skall göra sig överflödig efter bara några träffar. Detta är inte helt lätt utan kräver träning samt en tro på varje persons egen förmåga att ta itu med sin situation och hitta sina egna lösningar.

Igångsättaren är en person som kan arbeta ideellt eller mot betalning. Det finns inga specifika krav vad gäller utbildning eller yrkesbakgrund, utan vad som behövs är ett genuint intresse för människor och ett öppet sinne, det vill säga känslan av att det kunde ha varit jag.

Personer som i sitt arbete sysslar med professionell behandling måste i vissa fall anstränga sig särskilt mycket för att inte falla in i behandlarrollen, eftersom det inte handlar om att ge råd eller någon typ av behandling.

Igångsättaren behöver heller inte vara förtrogen med gruppens ämne. Det krav som finns är att man har gått en igångsättarutbildning (här kan du läsa mer om vad det innebär).

Igångsättaren...
- ska skapa en trygg atomsfär i gruppen
- ska lära gruppen att låta ordet gå runt så att alla får prata
- undviker att ge gruppen råd och uppmuntrar istället gruppen till att hitta egna lösningar
- är bra på att lyssna
- kan ta emot och ge kritik
- kan acceptera starka känslor
- kan lämna ifrån sig ansvar
- kan acceptera att en grupp upplöses
- kan känna på sig när det behövs professionellt stöd
- är villig att lämna gruppen när den fungerar, det vill säga när alla har kommit igång med att prata och känner sig trygga i gruppen

Upp

Aktuellt

NU min tid inte längre till och jag måste prioritera. Innebär att jag inte åtar mig fler igångsättarkurser eller självhjälpsgrupper. Hänvisar till i första hand Studieförbundet Vuxenskolan på din ort, Solkatten i Göteborg, Fenix i Stockholm, för uppstart av självhjälpsgrupper.

- Föredrag 1 - Hur kunde det bli så här?

Tankegångar och reflektioner utifrån mig själv som utbränd och stressallergiker. Finns önskemål, gör jag även en vinkling utifrån min roll som småföretagare.

- Föredrag 2 - Självhjälpsgruppen - min ledstång

Vikten av min självhjälpsgrupp som min ledstång, i samband mitt dagliga arbete att åter bli frisk. Min absolut viktigaste åtgärd i samband med tillfrisknandet!

- Igångsättare - Självhjälpsgrupper

Inte längre aktuellt, se ovan.

- Igångsättareutbildning - Utbildar igångsättare

Inte längre aktuellt, se ovan.

Upp

Förslag på teman?

Exempel på teman för självhjälpsgrupper, som bl a haft en initiativtagare och sedan genomförts via Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg och kan vara.

Att vara adopterad
Ätstörning / Matmissbruk
Att vara rullstolsburen
Utbränd - och med livsgnistan kvar
Att finna mening (existentiella livsfrågor)
Att vara en duktig flicka
Ensam kvinna i stan
Grupp för änkor/änkemän
Att ha förlorat en nära anhörig
Att vara överviktig
Att leva/ha levt med någon som är psykiskt sjuk
50+ och utestängd från arbetsmarknaden?
Vård av äldre förälder
Livet runt 30
Att vara ung och förtidspensionerad
Grupper som handlar om relationer (exempel)
Skilsmässa
Att lämna en relation som inte fungerar
Att ha blivit sviken i en kärleksrelation
Att leva med någon som inte mår bra
Vuxen dotter - min relation till min mamma
Min dotter och jag - mammor i relationen till sina döttrar
Att leva i ett destruktivt förhållande
Ung mamma med vuxna barn som fortfarande bor hemma
Är du vuxen och har föräldrar som inte vill släppa taget?
Föräldragrupper (exempel)
Tror du att ditt barn är i riskzonen? (tonårsföräldragrupp, oro över droger och kriminalitet)
Ensamstående mamma
Pappor som inte får träffa sina barn
Tonårsföräldragrupp
Att vara förälder till ett barn med DAMP/ADHD
Att leva med dina, mina och våra barn
Nybliven förälder?
Tvillingförälder
Att leva med andras barn
Vårdnadstvist?

Upp

Vanliga frågor svar

Nedan följer vanliga frågor och svar som bl a är tagna ur de funderingar olika människor har haft, i samband med att de kontaktat Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg.

Vilka typer av grupper finns det?
Vad kostar det att vara med?
Vem kan vara med?
Hur hittar jag en grupp som passar mig?
Kan man vara anonym?
Hur går det hela till?
Vad händer om något går snett i gruppen?
Kan det vara farligt att vara med i en självhjälpsgrupp?
Är detta ett alternativ till terapi?
Vad kan jag få i en självhjälpsgrupp som jag inte får av mina vänner eller genom att gå professionell behandling?
Vilka slags människor går i självhjälpsgrupper?

Upp

Vilka typer av grupper finns det?

En grupp kan i princip handla om vad som helst. Vanliga teman är utbrändhet, att förlora en nära anhörig, skilsmässa, föräldragrupper etc. Dessa typer av teman passar mycket bra för en självhjälpsgrupp eftersom man här kan få mycket stöd och kraft genom att träffa andra människor som är i samma situation.

Upp

Vad kostar det att vara med?

Det finns olika sätt att finansiera en grupp, beroende på vem som initierat gruppen. Allt från att det är helt gratis att delta till att arbetsgivaren betalar igångsättaren för att starta upp en grupp, bildandet av en grupp, lokal samt fika första gången.

Därefter är det normalt kostnadsfritt att delta i en självhjälpsgrupp och gruppen bestämmer var de skall träffas. Gruppdeltagarna brukar i allmänhet turas om att ta med fika eller liknande.

Kontakta även din lokala Studieförbundet Vuxenskolan.

Upp

Vem kan vara med?

Alla kan vara med i en självhjälpsgrupp. Det som krävs är att man skall närvara vid varje träff och att man både kan ge av sig själv och ta emot och lyssna på andra i gruppen. Är man i en akut kris och inte orkar lyssna på andra, rekommenderar vi inte att man är med i en självhjälpsgrupp.

Vi har idag inga möjligheter att starta upp grupper för barn och ungdomar eftersom att detta kräver en igångsättare med specialkompetens samt att igångsättaren inte lämnar gruppen, som i fallet med vuxna.

En självhjälpsgrupp är ett komplement till den professionella vården och ingen ersättning!

Upp

Hur hittar jag en grupp som passar mig?

Du kan antingen gå med i en av de grupper som söker fler deltagare eller komma med egna förslag på teman för en grupp.

Är du osäker på vilken grupp som skulle passa dig eller om du inte har ett specifikt tema för en grupp är du hjärtligt välkommen att höra av dig, så att vi tillsammans kan prata om vad som skulle kunna passa just dig. Vi förmedlar även kontakter till andra självhjälpsgrupper.

Upp

Kan man vara anonym?

Ja. Vi måste däremot ha ett förnamn och ett telefonnummer för att kunna nå den som är intresserad av att vara med i en grupp, men inget mer behövs. Dessa uppgifter stannar på vårt kontor och förmedlas inte vidare till gruppen såvida man inte själv vill detta. Ingen automatisk registrering görs i övrigt.

Upp

Hur går det hela till?

När ett lagom stort antal människor (mellan 6 - 8 personer) har anmält sitt intresse att vara med i en grupp, kontaktar vi deltagarna för att bestämma en tid för den första träffen. De första gångerna är alltid en igångsättare med för att hjälpa gruppen att komma igång.

Grupperna träffas i allmänhet en gång i veckan, två timmar åt gången. Detta bestämmer gruppdeltagarna tillsammans.

Till att börja med (de3 -4 första gångerna med igångsättaren) kommer grupperna att träffas på lokal på en anvisad lokal, sedan beror det på vem som står som arrangör.

Därefter träffas gruppen på plats som gruppen bestämmer. Normalt skall det vara en plats som är neutral (m a o inte i hemmet), eftersom det är att föredra en neutral plats utan störande moment.
När gruppen har kommit igång och fungerar, lämnar igångsättaren gruppen. Skulle det behövas kan igångsättaren komma tillbaka till gruppen vid ett senare tillfälle om det skulle uppstå problem.

Upp

Vad händer om något går snett i gruppen?

Uppstår det konflikter eller andra typer av problem i gruppen, kan igångsättaren komma tillbaka för att finnas med som stöd. I vissa fall har grupper upplösts om det inte har fungerat.

Upp

Kan det vara farligt att vara med i en självhjälpsgrupp?

Nej, det är inte farligt att vara med i en självhjälpsgrupp. Man kan dra sig ur när som helst, om det inte skulle kännas bra. Du är med för din skull, inte för någon annans!

Vi möter ibland på förfrågningar huruvida det är så att personer som drabbats av en stor sorg eller har det jobbigt av olika anledningar, kan dra ner varandra om de träffas och delar med sig av sina funderingar till varandra. Svaret är att det oftast fungerar omvänt. Genom att träffa andra som lyssnar och förstår, utan att komma med råd eller försöka fixa problemet, hämtar man stöd och kraft att gå vidare.

Upp

Är detta ett alternativ till terapi?

Självhjälpsgrupper ersätter varken vård, behandling eller terapi. Istället är självhjälpsgruppen ett komplement till behandling eller ett alternativ när man har behov av att träffa andra som är i samma situation. Vad man får i terapi och i en självhjälpsgrupp är två helt skilda saker.

Självhjälpsgruppen kan även vara ett stöd före eller efter det att man genomgått vård eller behandling. En självhjälpsgrupp är en samtalsgrupp som kan ha en terapeutisk verkan, utan att vara terapi.

Självhjälpsgruppen är ett ypperligt komplement till till den professionella hjälpen, familjen och vänner.

Upp

Vad kan jag få i en självhjälpsgrupp som jag inte får av mina vänner eller genom att gå professionell behandling?

Ofta kan det vara svårt att få den förståelse man behöver av vänner och anhöriga. I en självhjälpsgrupp möter man personer som befinner sig i en liknande livssituation.

En annan viktig aspekt är att man i en behandlingssituation då man sökt professionell hjälp automatiskt har en svag roll gentemot den professionella experten. I en självhjälpsgrupp kan man hämta styrka genom att ge och ta emot stöd från jämlika och likvärdiga personer.

Genom att vara med i en självhjälpsgrupp tar man själv ansvar för sitt liv, sin hälsa och sitt välbefinnande. Självhjälpsgruppen ersätter inte professionell hjälp eller ett socialt nätverk, utan är ett komplement.

Upp

Vilka slags människor deltar i självhjälpsgrupper?

De flesta som tar kontakt med oss har drabbats av någon slags förlust eller befinner sig i en sådan situation som är svår att förstå för någon som inte har genomgått det själv.

Det kan då vara svårt att få det stöd man behöver av sina vänner och anhöriga. Många människor känner även att de inte vill slita mer på sina relationer till sina vänner och anhöriga genom att bara vända sig till dem när man behöver prata.

Det finns både män och kvinnor i grupperna och både äldre och yngre personer. De flesta bor i närområdet, men vi har även gruppdeltagare som kommer från andra närliggande orter.

Upp